Salmon fishing

Predicted tides

Today


248 cm
15:37

43 cm
21:51

Tomorrow


267 cm
04:07

56 cm
10:18

Blåfjellvassdraget

The stretch of river between the sea and Kifjordvannet is called Botnelva. The licence is valid for Botnelva, Kifjordvannet, Vestre Blåfjellvannet and Øvre Blåfjellvannet.

Fishing in Blåfjellvassdraget is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon, sea trout and sea char.

Blåfjellvassdraget - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Blåfjellvassdraget - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Blåfjellvassdraget - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Reindriftskort

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Free licence - children/youth younger than 16 years

You must be logged in to purchase this product.

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.
.

Catch reports

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Sea trout

Length (cm): 46

Weight (kg): 1.2

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Salmon

Length (cm): 75

Weight (kg): 3.5

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.