Salmon fishing

Predicted tides

Today


248 cm
15:27

43 cm
21:41

Tomorrow


267 cm
03:57

Lafjordelva - Lávvárjohka

Lafjordelva is a small river, reachable either by foot or by boat.

Fishing in Lafjordelva is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon and sea trout.

Lafjordelva - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Lafjordelva - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Lafjordelva - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Reindriftskort

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Free licence - children/youth younger than 16 years

You must be logged in to purchase this product.

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.
.

Catch reports

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Sea trout

Length (cm): 46

Weight (kg): 1.2

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Salmon

Length (cm): 75

Weight (kg): 3.5

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.