• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Delade meningar om gäddfiske

Delade meningar om gäddfiske

Förvånad över röd
markeringen

Per-Erik Larsson på länsstyrelsen i Östergötland är förvånad över beslutet med rödmarkeringen.

– Vi vet idag utifrån de intikationer vi har att det inte är någon som helst fara på färde när det gäller gäddan. I vår region finns det gott om gädda, så jag förstår inte hur de har tänkt. De har säkert sina skäl, men för mig känns det väldigt konstigt, säger han.

Däremot efterlyser han mer kunskap om hur gäddbeståndet i Östergötland nyttjas.

– Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att om man fiskar i våra kustområden får man bara ta hem max tre gäddor per person och dygn. Och de måste vara mellan 40 och 75 centimeter långa. Följer man det är risken väldigt liten att man överutnyttjar uttaget. Men som det ser ut nu råder de bristfällig tillsyn av hur dessa regler efterföljs, säger han.

Enligt Inger Näslund, naturvårdsexpert på WWF, beror rödmarkeringen delvis på att det saknas tillräckligt med underlag för bedömning av gäddbeståndens status.

Läs mer på nt.se!