Lohen kalastus

Predicted tides

Tänään


132 cm
16:22

248 cm
22:22

Tomorrow


106 cm
04:47

255 cm
11:06

Fjorddalsvassdraget

From the sea and up to the road crossing, the river consists of rapids. Further upstream, the river meanders slowly up the valley.

Fishing in Fjorddalsvassdraget is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon, sea trout and sea char.

Yleistä tietoa lohen kalastuksesta

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.