Hvorfor må jeg aktivere fiskedager?

Det er opp til grunneier å bestemme om det er obligatorisk. En grunn for aktivering er at en fiskestamme trenger restriksjoner for utnyttelse i enkelte perioder.