Laksefiske

Predicted tides

I dag


89 cm
22:29

I morgen


348 cm
04:31

48 cm
10:57

351 cm
17:09

Haukelva - Fállejohka

Haukelva renner parallelt med E6, og starter i Hauksjøen.

Fiske i Haukelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret.

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.