Laksefiske

Predicted tides

I dag


58 cm
21:39

I morgen


256 cm
03:54

70 cm
10:03

243 cm
16:05

Rekvikelva

Rekvikelva strekker seg cirka halvannen kilometer mellom sjøen og Rekvikvatnet.

Fiske i Rekvikelva er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Rekvikelva - dagskort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Rekvikelva - dagskort bosatte utenfor Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/07/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Rekvikelva - sesongkort bosatte i Finnmark

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Reindriftskort

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59
Mer informasjon
Kjøp

Gratiskort - barn/ungdom yngre enn 16 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Ungdomskort - ungdom mellom 16 - 20 år

Du må være pålogget for å kjøpe dette produktet.
Salgsperiode:
01/06/2024 - 00:01 - 11/08/2024 - 23:59

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.