Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


95 cm
01:00

255 cm
07:08

113 cm
13:05

271 cm
19:18

Molvikvassdraget - Stuorrajohka

Stuorrajogas ii leat guhkki mearas vuostaš jávrái. Eanaš guollebivdu dáhpáhuvvo dán jávrris, muhto guolli maid vuodjá badjelii čázádagas.

Stuorrajogas lea lohpi oaggut suoidnemánu 1. beaivvis - borgemánu 11. beaivái, ja lea lohpi bivdit vallasa

Oppalaš dieđut luossabivddus

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.