• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Litsbygdens fvof

Litsbygdens fvof

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd
Färdväg:

22 km norr Östersund intill riksväg 45.

Fiskemiljö:

Varierat utbud av fiske i strömmande och lugna vatten (Indalsälven). För flugfiskare bjuder Hårkan nedströms Högfors kraftverk på fint fiske efter framförallt harr men även öring. I Indalsälven fiskar man bäst från båt men söker du abborre eller gädda går det bra även från stränderna. Nedströms Handog kan man fiska efter harr och öring från land. Flugutterfiske från båt är givande under högsommaren.

Fisketider:

Sjöfiske (Indalsälven) från det att isen gått fram till isläggningen. Pimpelfisket är bra i mars april dvs både båt- och isfiske kan utövas samtidigt. Harrfisket bäst på högsommar och höst. Öringsfisket är bäst vår och höst

Fisketips:

Våren: Pimpelfiske efter harr och sik hela ljusa delen av dygnet. Harrfisket på högsommaren är bäst kväll och förnatt. Vid kläckning av dagsländor efter midsommar kan även dagfisket vara bra. Tidigt vårfiske efter gädda i vikarna på norra sidan av Indalsälven nedströms Handog.

Tillgänglighet:

Området är väl skyltat. Vattnen är mycket lättillgängliga från väg. Informationscentral intill väg 45 vid Lits Camping.

Andra aktiviteter:

I området finns gott om orkidéer från försommar till högsommar bl a Guckusko. Utefter Hårkan finns en fin vandringsled till Högfors bruk. Friluftsbad och minigolf vid campingen.

Organisation: 
Litsbygdens fvof

Delade meningar om gäddfiske

– Jag förstår inte hur de har tänkt, säger Per-Erik Larsson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen Östergötland.

I Världsnaturfondens (WWF) senaste fiskeguide har gäddan markerats med rött. Det innebär en uppmaning till alla konsumenter att avstå från att köpa fisken. Detta på grund av att det, enligt WWF, finns starka indikatorer på att bestånden går nedåt.

Fiskade för små fiskar

En 52-årig helsingborgare och en 36-årig höganäsare har åtalats för brott mot fiskelagen sedan de dragit upp en för liten lax och två för små torskar.

Fiskare sålde levande fisk

Fiskaren som sålde fisk utanför en affär i Norduppland anmäldes till länsstyrelsen av allmänhet.
En abborre visade nämligen livstecken.

Fler åtgärder behövs för fisken i Gamlebyån

En hel del har gjorts, men mer behövs för att skapa en bra vandringsled för öringen i Gamlebyån. Kommunen söker nu pengar för projektet.

Litsbygdens FVOF Årskort År - 150 SEK Barn under 16 år fiskar fritt om målsman har gällande kort. Årskort gäller även för make/maka
Litsbygdens FVOF Dygnskort 1 dygn - 40 SEK Barn under 16 år fiskar fritt om målsman har gällande kort.
Litsbygdens FVOF Nät-årskort År - 200 SEKMax 5 nät med en total längd på 150 meter.
Litsbygdens fvof
Hökbäck 460
83691 Lit
070-3584316