Laxfiske

Predicted tides

Idag


43 cm
23:00

I morgon


313 cm
05:06

15 cm
11:25

305 cm
17:38

Store Torskefjordvassdraget

Store Torskefjordvassdraget består av en kort elvestrekning mellom sjøen og Straumvannet. Etter Straumvannet, fortsetter elva oppover Torskefjorddalen.

Fiske i Store Torskefjordvassdraget er tillatt mellom 1. juli - 11. august, og det er åpnet for fiske etter laks.

Allmän information om laxfiske

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.