• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Njaarke sameby

Njaarke sameby

Select an area from map to buy a product

Njaarke sameby

För mer information om fiske, undersökningar och förvaltning på Renbetesfjäll, titta på länsstyrelsens hemsida.

 

För att lösa fiskekort klicka på den sjö du vill fiska i på kartan eller på fliken ”Köp fiskekort” och fullfölj köpet, du får ditt tillstånd via e-post.

 

Ditt tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län där fiske är tillåtet. Du ska dock ange vilket vatten du planerar åka till. Denna information används sedan till att fördela intäkterna till berörda samebyar samt till att få ett grepp om fisketryck i olika områden. Glöm inte att rapportera din fångst vilket hjälper oss än mer att följa och förvalta fiskbestånden till fjälls!

Organization: 
Länsstyrelsen Jämtlands län

No news posted

Borgafjäll KFO 1-7 dygn 1 day - 60 SEK
2 days - 120 SEK
3 days - 120 SEK4 days - 180 SEK, 5 days - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 days - 200 SEK1 day - 60 SEK
2 days - 120 SEK
3 days - 120 SEK4 days - 180 SEK, 5 days - 200 SEK, 6 days - 200 SEK, 7 days - 200 SEK
Långsåfisket 1-7 dygn 1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK
Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.
Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd 1 day - 80 SEK2 days - 160 SEK, 3 days - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 days - 320 SEK1 day - 80 SEK2 days - 160 SEK, 3 days - 160 SEK, 4 days - 240 SEK, 5 days - 320 SEK, 6 days - 320 SEK, 7 days - 320 SEK
Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00