Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


101 cm
01:48

285 cm
07:52

122 cm
13:53

306 cm
20:01

Austerelva - Ovsttarjohka

Austerelva offers nice pools in the first kilometer. After this, the river splits into Austerelva and Tverrelva. Salmon run both streams, and you will find pools higher up as well. The licence is valid for both streams.

Fishing in Austerelva is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon.

Catch reports

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Species: Salmon

Length: 102 cm

Weight: 10.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Species: Salmon

Length: 55 cm

Weight: 1.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Torstein Jakobsen

Species: Salmon

Length: 57 cm

Weight: 1.75 kg

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.