Salmon fishing

Predicted tides

Today


66 cm
21:09

Tomorrow


259 cm
03:23

59 cm
09:41

247 cm
15:49

Hamnevassdraget

Fisketider:

 • Laks: 01.06 . 31.08
 • Sjøørret: 01.06 - 14.09
 • Sjørøye: 01.07 - 31.07

Fredningsbestemmelser:

 • Anadrome laksefiske og innlandsfisk er fredet fra søndag 18.00 til mandag 18:00.
 • Innenfor en radius på 100 m av innløpet til vassdraget er det kun tillatt å fiske fra land med stang og håndsnøre.
 • Etter 31.07 skal all villaks større enn 3 kg /65 cm håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget.
 • Fredningssone mellom innløpet Hamnevannet og Langvannet.
 • Begge Finnvannene og 200 meter fra innløpet/utløpet av Hamnevannet er fredet for isfiske.

Fiskekort

 • Lokalt fiskekort og statskort må løses før fiske kan starte. Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort.

Redskapsbruk

 • Det er ikke lov å fiske med oter, eller garn. Det er kun tillatt med stang og håndsnøre.
 • Det er ikke tillatt å bruke flere stenger, eller håndsnører samtidig.
 • Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.
 • Det er forbudt å bruk stang, eller håndsnøre slik at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 • Flue kan brukes hele sesongen når flytende dupp eller fluesnøre utgjør kastevekten.
 • Til fluefiske kan det brukes ett oppheng.
 • I vassdraget kan alle godkjente agntyper brukes hele sesongen uavhengig av agnets vekt.
 • Det er forbudt å bruke reke eller levende fisk som agn.

Hamnevassdraget - day licence

You must be logged in to purchase this product.

Hamnevassdraget - week licence

You must be logged in to purchase this product.

Hamnevassdraget - season licence

You must be logged in to purchase this product.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.