Salmon fishing

Predicted tides

Today


68 cm
22:29

Tomorrow


267 cm
04:43

61 cm
11:01

254 cm
17:09

Molvikvassdraget - Stuorrajohka

Molvikvassdraget consists of a short stretch of river, from the sea up through a small lake before it continues further up through the valley. The fishing licence is valid for the Finnmark Estate's properties.

Fishing period in Molvikvassdraget:

  • Sea char: 1. July - 11. August

Phone number supervision: +47 99 70 23 93

Molvikvassdraget - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Molvikvassdraget - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Molvikvassdraget - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Reindriftskort

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Free licence - children/youth younger than 16 years

You must be logged in to purchase this product.

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.