Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


275 cm
02:17

61 cm
08:37

265 cm
14:42

59 cm
20:51

Skillefjordelva - Skirvvejohka

Fiskeregler

  • Fisketid for sjøørret fra 01. juni til 14. september.
  • Fiske er tillatt med stang og snøre.
  • Fiske er tillatt med sluk, mark og flue. Alt annet fiskeutstyr og redskaper er forbudt.
  • Fiske er tillatt mot betaling av kortavgift etter foreningens satser. Fiskekort er kun gyldig ved fremvisning av betalt fiskeravgift.
  • Fangstoppgave skal leveres fortløpende, senest ved sesongslutt 14. september.
  • Det er tillatt å fiske etter sjøørret på hele elvestrekningen og de 2 første vannene av Skillefjordvassdraget, samt nedre del av Tverrelven.
  • Laks og sjørøye skal settes ut igjen med minst mulige skader.
  • Fisk under 30 cm lengde skal settes skånsomt tilbake i elva.
  • All pukkellaks skal avlives.

Skillefjordelva - Day licence member

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - day licence citizens outside of Norway

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - weekly member

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - weekly licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - weekly licence citizens living in in Norway

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - weekly licence citizens living outside of Norway

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - season licence member

You must be logged in to purchase this product.

Skillefjordelva - children/youth younger than 16

You must be logged in to purchase this product.
Biggest catch
#Weight (kg)NameZoneDateImage
13Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka01/07/2024
22Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
32Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka30/06/2024
41Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka01/07/2024
51Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
61Asko RuotsalainenSkillefjordelva - Skirvvejohka02/07/2024
71AnonymousSkillefjordelva - Skirvvejohka13/07/2024
8.55Frode KaveldigetSkillefjordelva - Skirvvejohka11/07/2024

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.