Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


93 cm
00:15

250 cm
06:23

111 cm
12:20

266 cm
18:33

Store Torskefjordvassdraget

Store Torskefjordvassdraget consists of a small stretch of river from the sea and up to Straumvannet. After Straumvannet, it continues up through Torskefjorddalen.

Fishing in Store Torskefjordvassdraget is between 1. july - 11. August, and you are allowed to catch salmon.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.