Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


109 cm
02:03

305 cm
08:07

131 cm
14:08

327 cm
20:16

Storelva - Idjajohka (Vadsø)

Storelva offers pools from the road bridge and upstream. From the road bridge and until the river empties into the sea, there is a conservation zone and fishing is not allowed.

Fishing in Storelva is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon and sea trout.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.