• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Ohredahke sameby

Ohredahke sameby

Valitse alue karttaa ostaa tuotteen

Ohredahke sameby

För mer information om fiske, undersökningar och förvaltning på Renbetesfjäll, titta på länsstyrelsens hemsida.

 

För att lösa fiskekort klicka på den sjö du vill fiska i på kartan eller på fliken ”Köp fiskekort” och fullfölj köpet, du får ditt tillstånd via e-post.

 

Ditt tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län där fiske är tillåtet. Du ska dock ange vilket vatten du planerar åka till. Denna information används sedan till att fördela intäkterna till berörda samebyar samt till att få ett grepp om fisketryck i olika områden. Glöm inte att rapportera din fångst vilket hjälper oss än mer att följa och förvalta fiskbestånden till fjälls!

Organization: 
Länsstyrelsen Jämtlands län

No news posted

Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd 1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK
3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEKDessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Renbetesfjäll Årstillstånd 2020 År - 450 SEK
Renbetesfjäll Årstillstånd med medföljande 2020 År - 600 SEK
Borgafjäll KFO 1-7 dygn 1 dygn - 60 SEK
2 dygn - 120 SEK
3 dygn - 120 SEK
4 dygn - 180 SEK, 5 dygn - 200 SEK, 6 dygn - 200 SEK, 7 dygn - 200 SEK
Borgafjälls KFO Årskort 2020 År - 400 SEK
Borgafjälls KFO Årskort med medföljande 2020 År - 600 SEK
Långsåfisket 1-7 dygn 1 dygn - 80 SEK
2 dygn - 160 SEK
3 dygn - 160 SEK, 4 dygn - 240 SEK, 5 dygn - 320 SEK, 6 dygn - 320 SEK, 7 dygn - 320 SEK Från 10 augusti - 30 sept 2020 kommer Statkraft Sverige AB att bedriva reparationsarbeten i Långsån vid Tvärån. Under projekttiden kommer arbeten med maskiner samt gjutningsarbeten att bedrivas i och invid vattendraget. Pågår måndagar – fredagar.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Besöksadress: Residensgränd 7
831 30 Östersund