• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Hintoja: 1 dygn: 70 kr, 3 dygn: 125 kr, 7 dygn: 220 kr

Det är möjligt att köpa tillståndet upp till 14 dagar i förväg

Fiskeregler

Detta tillstånd gäller för alla upplåtna vatten på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens län. Vilka vatten som är upplåtna och ifall det är tillåtet att fiska just nu kan du se i kartapplikationen som du når via startsidan. Du kan också ladda ner Fjällfiskebroschyren från www.lansstyrelsen.se/vasterbotten för en sammanställd information om alla upplåtna vatten och vilka tider de är öppna för fiske samt vilka regler som gäller för detta vatten.1. Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand eller fiske med ett drag efter båt.2. Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas.3. Fisketillståndet skall medföras vid fiskets bedrivande och på begäran uppvisas för kontroll.4. Flytring är tillåten vid sjöfiske. Båt får däremot inte användas i alla vatten. I de sjöar som båtfiske är tillåtet får du ro drag eller släpa långedrag med ett spö per fiskare utan särskilt tillstånd. Däremot är fiske med utterbräda inte tillåtet.

5. Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.6. Minimått för att ta till vara fångad öring och harr är 30 cm i strömmande vatten. I våra sjöar är rekommendationen att du tar tillvara fisk upp till 35 cm och återsätter fisk större än 35 cm, detta för att undvika tusenbrödrabestånd.

7. I vatten där endast flugfiske med flugspö är tillåtet gäller fångstbegränsning 2 fiskar/dygn samt ett intervallmått 30-40 cm Fiskar som är mindre eller större skall återutsättas. Använd gärna hullingslösa krokar för att göra avkrokning enklare.8. Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Vid fiske inom naturreservat skall reservatsbestämmelserna beaktas.8. Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter gäller bestämmelser i lag eller av Länsstyrelsen utfärdade föreskrifter för terrängfordon.9. Fisketillståndet kan omgående återkallas om ”allmänna bestämmelser” ej följs samt möjligheten till att lösa nytt fisketillstånd förloras i upp till fem år.

Valitse alue ja lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite