• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Hintoja: 1 päivä: 80 kr, 2 päivää: 160 kr, 3 päivää : 160 kr, 4 days: 240 kr, 5 days: 320 kr, 6 days: 320 kr, 7 days: 320 kr

Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.

Detta tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Du anger till vilket vatten du planerar att åka, Denna information används till att fördela intäkterna till berörda samebyar samt till att få ett grepp om fisketryck i olika områden. Observera att även om du angett ett visst område kan du fiska i alla andra upplåtna områden där fiske är tillåtet.Vilka vatten som är upplåtna och ifall det är tillåtet att fiska just nu kan du se i kartapplikationen som du når via startsidan. Du kan också ladda ner Fjallfiskebroschyren från Länsstyrelsens webbsida för en sammanställd information om alla upplåtna vatten och vilka tider de är öppna för fiske.1. Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand eller fiske med ett drag efter båt.2. Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas.3. Fisketillståndet skall medföras vid fiskes bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.4. Under isfri tid får fiske bedrivas endast från strand såvida inte särskilt angivits för aktuellet vatten.5. Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.6. I strömmande vatten gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30-40 cm får tas upp. För sjöarna är rekommendationen att du tar tillvara all fisk upp till 35 cm och återutsätter fisk större än 35 cm, detta för att undvika tusenbrödrabestånd.7. Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Vid fiske inom naturreservat skall reservatsbestämmelserna beaktas.8. Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter gäller bestämmelser i lag eller av Länsstyrelsen utfärdade föreskrifter för terrängfordon.9. Fisketillståndet kan omgående återkallas om ”allmänna bestämmelser” ej följs samt möjligheten till att lösa nytt fisketillstånd förloras i upp till fem år.

Valitse alue ja lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite