• English
 • Suomi
 • Northern Sami
 • Bokmål
 • Svenska

Buy products

Priser: 1 dag: 140 kr, 2 dager: 280 kr, 3 dager: 420 kr, 4 dager: 560 kr, 5 dager: 700 kr, 6 dager: 840 kr, 7 dager: 980 kr

Fiskekortet gjelder for fiske etter alle arter innlandsfisk, unntatt anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). I vassdrag hvor det går anadrom laksefisk, gjelder de bestemmelser som er fastsatt for anadrom laksefisk også for fiske av innlandsfisk. Fiskekortet er gyldig på Finnmarkseiendommen, med unntak av Pikefossen fiskeområde og i Čabardašjohka.Generelle fiskeregler på Finnmarkseiendommen:
 • På grunn av faren for smitte skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander tørkes, desinfiseres eller fryses før de tas i bruk, og hvis de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

 • Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk som agn fra samme vassdrag er tillatt.

 • Personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med stang og håndsnøre.

 • I vann med garnbegrensning kan man maksimalt fiske med 10 kroker samtidig. Garnbegrensningsområder står beskrevet i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.

 • Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året.

 • Fiske med oter er kun tillatt i innsjøer.

 • Fangstrapport er påkrevd for innlandsfiske. Rapporter fangst på www.natureit.no etter endt fisketur.

 • Egne regler gjelder for fiske i Pasvikelva. Disse kan du lese her: www.fefo.no/fiske/innlandsfiske/

 • Brudd på disse vilkårene kan føre til umiddelbar inndragning av fiskekort og/eller anmeldelse av forholdet.Familiekort gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år.Det er krav om bosted i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Mer informasjon om dette, og dispensasjonssøknad finnes på www.fefo.no.Vi ønsker skitt fiske på Finnmarkseiendommen!

Velg kommune og legg til en eller flere e-postadresser