• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Buy products

Haddi: Vahkku: 300 kr

1. Sportfiskeredskap: Pimpel-, met-, flug-, spinn- och haspelspö, långdrag samt utter.2. Fiskekortet är personligt, uppvisas på anmodan av fiskrättsägare, tillsyningspersonal etc.3. Barn under 16 år fritt fiske med sportfiskeredskap.4. Fiskeförbud under tiden 1/9 - 31/10 i strömmande vatten.5. Håll rent i naturen, ta med skräp tillbaka och lämna fiskeområdet som ni vill se det när Ni återkommer.

Velg område og legg til en eller flere e-postadresser