• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Älvros fvof

Älvros fvof

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd

Älvros fvof

Kontakt:

0680-202 66

Färdväg:

Älvros ligger 15 km öster om Sveg efter väg 45.

Fiskemiljö:

Området har varierat utbud av fiskemöjligheter i skogslandskap.

Fisketider:

Dragrodd efter gädda i Ljusnan är ett bra fiske hela sommaren. Båt finns att hyra i Älvros.

Fisketips:

Norr och Sör Jämnen är lättåtkomliga, skogsbilvägar längs båda sidorna. Ljusnan genom Älvros. Båtar finns att hyra i Ljusnan, Andåssjön och Maåsjön. Nyuppsatt övernattningskåta vid Linsjön där det finns abborre och ett vilt öringsbestånd. Nyuppsatta gapskjul vid Maåsjön och Andåssjön.

Tillgänglighet:

Norr och Sör Jämnarna är lättåtkomliga skogsbilvägar längs båda åarna, Ljusnan genom Älvros. Båtar finns att hyra i Ljusnan, Andåssjön och Maåsjön.

Andra aktiviteter:

Inga nyheter utlagda än

Älvros fvof
Älvros 156
842 92 SVEG
0680-202 66