• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Revsundssjöns södra fvof

Revsundssjöns södra fvof

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd

Revsundssjöns södra fvof

Kontakt:

0693-230 05

Färdväg:

Området nås söderifrån på E14 via Bräcke-Sjöändan, norrifrån längs E14 via Gällö-Revsund.

Fiskemiljö:

Detta område bjuder på ett mycket varierande fiske. Revsundssjön har många intressanta tillflöden där fisktillgången tidvis kan vara mycket god. Mindre sjöar och tjärnar finns i skogslandskapet, de flesta med ett spännande fiske i en rofylld miljö.

Områdets största del ligger på västra sidan den vackra Ammerön, med Bräcke i sydost och Revsund i nordväst.

Fisketider:

Dragrodd och trolling efter öring vår, sommar och höst.
Pimpelfiske efter abborre och harr tidig vinter och vårvinter.
Flugfiske från 1 juni och framåt.
Vattendragen ger ett bra nymffiske under mörka augustikvällar.
Sikhåvning i Herrevadströmmen och Märlån under senare delen av oktober och hela november. Kontakta Bräcke Turistbyrå 0693-100 00, Max Strand 0693-170 30 eller Göran Olsson 0693-230 05, sikhåvningen börjar sista helgen i oktober.

Fisketips:

* Trolling efter stor Gimåöring: Bräckefjärden-Rindsjön-Sannäsfjärden. Det finns mycket stor gädda i området. Gäddan hugger gärna på en rödvit wobbler i någon vik eller utanför ett vassområde. Kvällar och tidig morgon är bästa fisketider.
* Fiske med torrfluga från båt eller strand kan under och efter sländkläckningen bjuda på härliga överraskningar.
* Abborre finns över alla grundområden och i stor omfattning. Olika sorter av jigg är ett bra bete.
*Sjökortet över Revsundssjön är ett utomordentligt hjälpmedel vid sjöfisket. På sjökortet finns också gästbryggor och båtramper utmärkta.

Tillgänglighet:
Andra aktiviteter:

Från Herrevadströmmen kan man vandra den 6 km långa Forsleden, en kulturhistorisk vandring längs sjöar och vattendrag.Härifrån kan man också vandra "Jämt-Norgevägen" till Trondheim (Pilgrimsled)
Sommartid servering i Revsundslogen, där också Europas näst största älghorn (414 poäng) finns uppsatt.
Många mindre vägar, lämpade för cykelåkande, finns runt sjön. Svamp- och bärplockning under säsongerna

Inga nyheter utlagda än

Revsundssjöns södra fvof
Herrevadströmmen 110
840 50 GÄLLÖ
0693-230 05