• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Risede fvof

Risede fvof

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd

Risede fvof

Kontakt:

0670-760 25

Färdväg:

Risede ligger 85 km nordväst Strömsund. Omrodet nås söderifrån via väg 342 från Strömsund.

Fiskemiljö:

Inom orådets samtliga vatten, 4 sjöar och ett 30- tal tjärnar, finns öring, röding och abborre. Nästan samtliga vatten är mycket lättåtkomliga. Risedeån och delar av Jougaån är utomordentliga flugfiskevatten där öring av varierande storlek kan fås. Fiskevårdsområdet gränsar i väster mot det nybildande natureservatet Jougdadalen. Reservatet präglas av samiskt liv och arbete och är åretruntmarker för renskötsel. Jougdadalens naturvärden utgör bl a av urskogsområden, oreglerade vatten, skyddsvärda djurarter samt en skyddsvärd fauna.

Fisketider:

Strömfiske (fluga) i Risedeån från det vårfloden är över (vanligen omkring midsommar) fram till september. Sjö- och tjärnfisket är som bäst från midsommar och framåt. Pimpelfiske efter röding och öring ger bästa fångstchanserna strax efter isläggning och fram till sen vårvinter.

Fisketips:

Kläckning av dagsländor "rock" brukar ge extraordinärt torrflugefiske från midsommar och framåt. Alla imitationer av sjösandslända är gångbara. Alla tjärnar: Små spinnare eller vobblers för öring (agna ev med mask).

Tillgänglighet:

Området är väl skyltat och dessutom delas hänvisningskartor ut. En stor del av tjärnarna är lätttillgängliga efter bilväg. Inom området finns ett antal vindskydd.
Båttransport mellan Klumpvattnet och Yttre Långvattnet.

Andra aktiviteter:

Vildmarksområde. Utmärkt för vandring. Kanoting i en lugn och rofylld miljö. Bär- och svampplockning. Fotografering. Skoterleder.

 

Inga nyheter utlagda än

Risede fvof
Risede 410
830 86 LIDSJÖBERG
0670-760 25