• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Solberg-Vikens fvof

Solberg-Vikens fvof

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd

Solberg-Vikens fvof

Kontakt:

070-676 63 11

Färdväg:

Från Östersund väg 45 norrut till Hammerdal därefter väg 344 mot Skyttmon. Söderifrån: Väg 87 (Indalsleden) avtagsväg 344 mot Överammer, Skyttmon.

Fiskemiljö:

Området har ett varierat fiskeutbud. För familjer finns ett mycket lättåtkomligt fiske i sjöar och lugnvatten. Ett lättillgängligt strömfiske finns i Ammerån där harrfisket är legendariskt. Området har vildmarkskaraktär med enklare uthyrningsstugor i exotiska miljöer (stugor på avskilda holmar samt invid Ammeråns strömmar och forsar). Inga stugbyar eller stor campinganläggningar finns. Lugnet och stillheten tillsammans med en unik natur med botaniska rariteter ger sällsamma naturupplevelser.

Fisketider:

Bästa strömfisket efter midsommar, juli och augusti. Sjö- och tjärnfisket är bäst i juli och augusti. Pimpelfisket under vårvintern.

Fisketips:

Ammerån är mycket lämplig för flugfiske efter främst harr. Torrfluga dagtid juli-augusti. Våtfluga-nymf nattetid slutet av juli. Kvällsfiske midsommar-juli. Bra gäddfiske i lugnvatten.

Tillgänglighet:

Området är väl skyltat. Ammerån är lättåtkomlig med bilväg av god kvalitet nära fiskeplatserna. Området har hög servicenivå när det gäller vindskydd, rastplatser, TC och sophämtning.

Andra aktiviteter:

Kanoting. Flertal naturresevat bl.a. orkidélokal (Vackermyrens naturresevat). Bär- och svampplockning. 
Vinter: Slalombacke. Elljusspår. Skoterleder.

 

Inga nyheter utlagda än

Solberg-Vikens fvof
Solberg 530
830 70 HAMMERDAL
070-676 63 11