• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Köp

Priser: 1 dag: 60 kr, 2 dagar: 120 kr, 3 dagar: 120 kr, 4 days: 180 kr, 5 days: 200 kr, 6 days: 200 kr, 7 dygn: 200 kr

Detta tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Borgafjälls KFO. Vilka vatten som är upplåtna och ifall det är tillåtet att fiska just nu kan du se i kartapplikationen som du når via startsidan. Du kan också ladda ner en karta från Länsstyrelsen i Jämtlands län (www.fjallfiske.nu).Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand.Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas.Fisketillståndet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.Under isfri tid får fiske bedrivas endast från strand utom i Borgasjön, Dabbsjön, Avasjön och

Gubbsjön där fiske med båt (även dragrodd) är tillåtet.Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang. I Saxån

och Korpån råder även maskförbud.I Saxån och Korpån gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30-40 cm får tas

upp. För sjöarna är rekommendationen att du tar tillvara all fisk upp till 35 cm och återsätter fisk

större än 35 cm, detta för att undvika tusenbrödrabestånd.I Saxån och Korpån gäller fångstbegränsning 3 fiskar/dag inom tillåtet storleksfönster.Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Dessutom uppmanas till varsamhet med

eld och undvik nedskräpning inom området.Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler. Skotertrafik i plant och

ungskog är förbjuden.Visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet inom området.

Välj område och lägg till en eller flera e-postadresser