• English
 • Suomi
 • Northern Sami
 • Bokmål
 • Svenska

Köp

Pris: År: 0 kr

Fiskekortet gjelder for fiske etter alle arter innlandsfisk. Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka i fiskeområde KAU59.Generelle fiskeregler på Finnmarkseiendommen:
 • På grunn av faren for smitte skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander tørkes, desinfiseres eller fryses før de tas i bruk, og hvis de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

 • Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk som agn fra samme vassdrag er tillatt.

 • Personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med stang og håndsnøre.

 • I vann med garnbegrensning kan man maksimalt fiske med 10 kroker samtidig. Garnbegrensningsområder står beskrevet i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.

 • Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året.

 • Fiske med oter er kun tillatt i innsjøer.

 • Fangstrapport er påkrevd for innlandsfiske. Rapporter fangst på www.natureit.no etter endt fisketur.

 • Egne regler gjelder for fiske i Pasvikelva. Disse kan du lese her: www.fefo.no/fiske/innlandsfiske/

 • Brudd på disse vilkårene kan føre til umiddelbar inndragning av fiskekort og/eller anmeldelse av forholdet.Det er krav om bosted i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Mer informasjon om dette, og dispensasjonssøknad finnes på www.fefo.no.Vi ønsker skitt fiske på Finnmarkseiendommen!

Fyll i en eller flera e-post adresser