• English
 • Suomi
 • Northern Sami
 • Bokmål
 • Svenska

Köp

Pris: 3 dygn: 150 kr


 • Området omfattar Indalsälven från Kattstrupeforsens kraftverk ned till mynningen i Midskogsmagasinet vid Långans mynning.

 • Fiske med handredskap från land eller från båt hyrd av fiskevårdsområdet.

 • Fiske från egen båt är inte tillåtet (gäller kortfiskare).

 • Fiske efter öring är förbjudet 1/9 – 31/10.

 • Fiske efter harr är förbjudet 15/4 - 31/5.

 • Minimimått för harr och öring är 35 cm.

 • Fiske med lodsänke är förbjudet.

 • Flytring tillåtet

 • Allt fiske från båt är förbjudet mellan järnvägsbron och Granbo kraftverk.

 • Högst 5 fiskar per dygn (harr och öring)


Välj område och lägg till en eller flera e-postadresser