Renbetesfjäll Årstillstånd med medföljande 2022

Renbetesfjäll Årstillstånd med medföljande 2022

Köpare

Medföljande
3833_42_1399532749

Produktdetaljer

År, 600,00 kr

Kontaktinformation

Residensgränd 7
831 30, Östersund
010-225 30 00

Regler

Detta tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Vilka vatten som är upplåtna och ifall det är tillåtet att fiska just nu kan du se i kartapplikationen som du når via startsidan. Du kan också ladda ner Fjallfiskebroschyren från www.fjallfiske.nu för en sammanställd information om alla upplåtna vatten och vilka tider de är öppna för fiske.

1. Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand eller fiske med ett drag efter båt.

2. Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas.

3. Fisketillståndet skall medföras vid fiskes bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

4. Under isfri tid får fiske bedrivas endast från strand såvida inte särskilt angivits för aktuellet vatten.

5. Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.

6. I strömmande vatten gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30-40 cm får tas upp. För sjöarna är rekommendationen att du tar tillvara all fisk upp till 35 cm och återutsätter fisk större än 35 cm, detta för att undvika tusenbrödrabestånd.

7. Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Vid fiske inom naturreservat skall reservatsbestämmelserna beaktas.

8. Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter gäller bestämmelser i lag eller av Länsstyrelsen utfärdade föreskrifter för terrängfordon.

9. Fisketillståndet kan omgående återkallas om ”allmänna bestämmelser” ej följs samt möjligheten till att lösa nytt fisketillstånd förloras i upp till fem år.