Borgafjälls KFO Årskort med medföljande 2022

Borgafjälls KFO Årskort med medföljande 2022

Köpare

Medföljande
3833_42_1427908901

Produktdetaljer

År, 600,00 kr

Kontaktinformation

Residensgränd 7
831 30, Östersund
010-225 30 00

Regler

Detta tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Borgafjälls KFO. Vilka vatten som är upplåtna och ifall det är tillåtet att fiska just nu kan du se i kartapplikationen som du når via startsidan. Du kan också ladda ner en karta från Länsstyrelsen i Jämtlands län (www.fjallfiske.nu).

Med sportfiske menas krokfiske med ett spö från hand.

Fisketillståndet är personligt och får inte överlåtas.

Fisketillståndet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

Under isfri tid får fiske bedrivas endast från strand utom i Borgasjön, Dabbsjön, Avasjön och
Gubbsjön där fiske med båt (även dragrodd) är tillåtet.

Rom eller levande fisk får ej användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang. I Saxån
och Korpån råder även maskförbud.

I Saxån och Korpån gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30-40 cm får tas
upp. För sjöarna är rekommendationen att du tar tillvara all fisk upp till 35 cm och återsätter fisk
större än 35 cm, detta för att undvika tusenbrödrabestånd.

I Saxån och Korpån gäller fångstbegränsning 3 fiskar/dag inom tillåtet storleksfönster.

Hänsyn till den känsliga fjällnaturen ska alltid iakttas. Dessutom uppmanas till varsamhet med
eld och undvik nedskräpning inom området.

Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler. Skotertrafik i plant och
ungskog är förbjuden.

Visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet inom området.