• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

När kan jag börja köpa jakttillstånd i Sverige? Boka jakt i kvoterade områden

Det är länsstyrelserna i repektive län som är anslutna till NatureIT, Jämtland-Härjedalens län, Västerbottens län och Norrbottens län som avgör det. För att få svar måste du kontakta de som hanterar jakt på respekttive länstyrelse(se nedan). 

Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen         Telefon: 010 - 225 30 00  hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pag...

Länsstyrelsen i Västerbotten                    Telefon: 010 - 225 40 00 hemsidahttp://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt...

Länsstyrelsen i Norrbotten                        Telefon: 010 - 225 50 00 hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/P...