• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Varför måste man aktivera fiskedagar?

Det är upp till varje fiskerättsinnehavare att bestämma. En orsak kan vara att skydda fiskbeståndet i ett vatten och då får bara ett visst antal personer fiska i det aktuella vattnet.