• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Vilken användarinformation är obligatorisk?

För att kunna knyta en användare till ett tillstånd(fiskekort, jaktkort etc.) eller en inskickad återrapportering krävs en unik information om varje användare. I NatureIT är det möjligt för en administratör att bestämma vilken denna unika information skall vara. Vanligt är t.ex. telefonnummer eller e-mailadress.