FeFo innfører egne snarefangstkort

Fra neste sesong må alle som skal fangste ryper på Finnmarkseiendommen med snare løse et eget snarefangstkort. Kortet løses på Natureit.no, og er forbeholdt personer som er bosatte i Finnmark. Det vil ikke være noen sesongkvote ved snarefangst.
Snarefangsten har over lang tid gått kraftig tilbake, og i dag er uttaket fra snarefangst helt marginalt sammenlignet med det som blir felt ved jakt.