Lohen kalastus

Predicted tides

Tänään


82 cm
09:26

274 cm
15:35

66 cm
21:52

Tomorrow


260 cm
03:57

Rekvikelva

Rekvikelva stretches approximately 1,5 kilometres from the sea and up to Rekvikvatnet.

Fishing in Rekvikelva is between 1. July - 11. August, and you are allowed to catch salmon, sea trout and sea char.

There are currently no licences available.

Yleistä tietoa lohen kalastuksesta

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.