Natureit Map

OmrådeForbudKvotertInformasjonKommune/Rovdyr
Jaktdager / km²: < 1 1-2 2-3 > 3