Laksefiske

Laksefiske

Finnmark er laksefiskerens mekka! Det er i Finnmark du finner de største laksene, og det er i Finnmark du finner de bortgjemte smålakseperlene. Det er i Finnmark du finner lakseopplevelser milevis fra folk, eller sentrumsnært - på vidda eller i frodige elvedaler.

Det er utvilsomt en opplevelse å fiske laks, og som bosatt i Finnmark har du en unik mulighet til å benytte deg av de fantastiske tilbudene vi har i vår egen bakgård. Som finnmarking kan du kjøpe rimelige fiskekort i de elvene som ligger på Finnmarkseiendommen, men også du som er tilreisende har adgang til dette laksefisket.

Våre elver

Klikk deg videre på elvene nedenfor for å se mer informasjon om elva, tilgjengelige produkter og fangstrapporter.

Fangstrapport

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Art: Sjøørret

Lengde (cm): 46

Vekt (kg): 1.2

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Art: Laks

Lengde (cm): 75

Vekt (kg): 3.5

Generell informasjon om laksefisket

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.