Salmon fishing

Predicted tides

Today


Tomorrow


264 cm
02:12

58 cm
08:32

254 cm
14:37

56 cm
20:46

Fjorddalsvassdraget

From the sea and up to the road crossing, the river consists of rapids. Further upstream, the river meanders slowly up the valley. The licence is valid for the Finnmark Estate's properties.

Fishing period in Fjorddalsvassdraget

  • Salmon: 1st July  -11th August
  • Sea trout: 1st July - 11th August
  • Sea char: 1st July - 11th August

 

Fjorddalsvassdraget - day licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Fjorddalsvassdraget - day licence citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Fjorddalsvassdraget - season licence citizens living in Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Reindriftskort

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Free licence - children/youth younger than 16 years

You must be logged in to purchase this product.

Youth licence - youth between ages 16 - 20

You must be logged in to purchase this product.

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.