Salmon fishing

Salmon fishing

Finnmark is the salmon fisherman's mecca! It is in Finnmark that you will find the biggest salmon, and it is in Finnmark that you will find the hidden small salmon pearls. It is in Finnmark that you will find salmon experiences miles from people, or close to the city center - on the plateau or in lush river valleys.

It is undoubtedly an experience to fish for salmon, and as a resident of Finnmark you have a unique opportunity to take advantage of the fantastic offers we have in our own backyard. As a Finnmarker, you can buy affordable fishing licenses in the rivers located on the Finnmark property, but you who are a visitor also have access to this salmon fishing.

Salmon fishing rivers

Click on on the rivers below to see more information about the river, products available and catch reports.

Catch reports

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Species: Salmon

Length (cm): 102

Weight (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Species: Salmon

Length (cm): 55

Weight (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Species: Salmon

Length (cm): 57

Weight (kg): 1.75

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Salmon

Length (cm): 50

Weight (kg): 3

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Salmon

Length (cm): 50

Weight (kg): 4.5

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Species: Salmon

Length (cm): 50

Weight (kg): 3

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Species: Salmon

Length (cm): 80

Weight (kg): 5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Species: Kelt

Length (cm): 70

Weight (kg): 00

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 106

Weight (kg): 12.3

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 108

Weight (kg): 13

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Species: Salmon

Length (cm): 102

Weight (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Species: Salmon

Length (cm): 92

Weight (kg): 9.16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Species: Salmon

Length (cm): 108

Weight (kg): 16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 95

Weight (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Species: Salmon

Length (cm): 112

Weight (kg): 14.5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Species: Salmon

Length (cm): 115

Weight (kg): 15.7

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 5

Species: Salmon

Length (cm): 109

Weight (kg): 14

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 104

Weight (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 91

Weight (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Species: Salmon

Length (cm): 101

Weight (kg): 10

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.