Salmon fishing

Predicted tides

Today


83 cm
23:28

Tomorrow


328 cm
05:41

76 cm
12:03

306 cm
18:06

Karpelva

Fisketid:

 • Laks 24.juni – kl. 00:00 31.juli – kl. 24:00
 • Sjøørret 24.juni – kl. 00:00 31.juli – kl. 24:00
 • Sjørøye 1.juli – kl. 00:00 31.juli – kl. 24:00

Fangstbegrensning:

 • Bosatte i Sør-Varanger kommune: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 2 laks.
 • Bosatte i Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 2 laks.
 • Bosatte utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 1 laks.
 • Laks over 60 cm (2 kg) skal settes ut hele sesongen. Utsettingen skal være umiddelbart og skånsomt.
 • Gjenutsatt fisk teller på kvoten. Vi oppfordrer til å sette ut all holaks gjennom hele sesongen.
 • Stillehavslaks (pukkel-/russerlaks) omfattes ikke av døgn-/sesongkvotebestemmelsene. NB! Viktig at fangst av slike blir registrert i forbindelse med din fangstrapportering.
 • Vinterstøing, laks mindre enn 35cm og sjøørret mindre enn 30cm, skal umiddelbart settes tilbake i elva.

Tillatte fiskeredskaper:

 • I tidsrommet 24.juni - 15.juli er det tillatt å bruke flue, sluk, spinner, wobbler, mark med søkke og flytedupp med flue eller mark.
 • Fra og med 15.juli er det kun tillatt å fiske med flue/mark uten søkke, flytedupp med flue/mark, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram, og med 1.stk trippelkrok. Det er ikke tillatt å montere søkke/tilleggsvekt på fluer/fiskekrok.

Fredningssoner:

 • Fra 10m nedenfor vannstandsmerket og oppstrøms ca. 100m til Dampbadet, fra Oterbekken til den gamle kraftlinja ved Cierracåkka og fra vakthytta og opp til Evavann.
 • Det tas forbehold om at det på grunnlag av vurderinger om bestandssituasjonen og vannstanden i elva – kan innføres fredning av elvestrekninger / hele elva i løpet av sesongen.

Ikke spre smitte

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
 • Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark, må fremlegge attest for desinfisert utstyr før de får kjøpe fiskekort.

Fangstrapportering mv

Fiskerne skal uten oppfordring rapportere inn fangst/ikke fangst etter endt fiskedøgn. Fangstrapporteringen skal gjennomføres fortløpende. Gjenutsatt laks, sjøørret og sjørøye skal også rapporteres.

Brudd på fiskereglene fører til bortvisning fra elva og anmeldelse.

DET ER IKKE TILLATT Å FISKE I ELVA UTEN GYLDIG FISKEKORT. FISKEKORTET ER PERSONLIG, OG KAN IKKE OVERDRAS TIL ANDRE. FISKEKORT, LEGITIMASJON, FANGST OG EVENTUELT DOKUMENTASJON PÅ DESINFISERING AV FISKEUTSTYR SKAL VISES FRAM PÅ OPPFORDRING FRA OPPSYNET.

Priser knyttet til medlemskap i SVJFF/Neiden JFF/Pasvik JFF fordrer også bostedsadresse Finnmark.

Karpelva day licence - citizens of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Karpelva day licence - citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Karpelva day licence - member of SVJFF, Neiden JFF, Pasvik JFF

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Karpelva day licence - members of NJFF

You must be logged in to purchase this product.

Karpelva season licence - member of SVJFF

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Karpelva season licence - NJFF Rekrutt

You must be logged in to purchase this product.

Karpelva - gratiskort barn under 16 år

You must be logged in to purchase this product.

Karpelva sesongkort - tilleggskort annet sesongkort

You must be logged in to purchase this product.

Catch reports

Karpelva, Karpelva

Reported by: Anders mikkola

Species: Salmon

Length: 123 cm

Weight: 1.8 kg

Karpelva, Karpelva

Reported by: Anonymous

Species: Salmon

Length: 64 cm

Weight: 2.5 kg

Biggest catch
#Weight (kg)NameZoneDateImage
12.5AnonymousKarpelva11/07/2024
21.8Anders mikkolaKarpelva24/06/2024
31.4AnonymousKarpelva04/07/2024
41.1AnonymousKarpelva25/06/2024
51.0Anders mikkolaKarpelva04/07/2024
61AnonymousKarpelva09/07/2024
7.600Anders mikkolaKarpelva04/07/2024
8.5AnonymousKarpelva28/06/2024

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.