Salmon fishing

Predicted tides

Today


83 cm
23:28

Tomorrow


328 cm
05:41

76 cm
12:03

306 cm
18:06

Klokkerelva

Vi gjør oppmerksom på ny fisketid fra Miljødirektoratet fra og med 10. juli.

IKKE SPRE SMITTE

 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.
 • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
 • Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark, må fremlegge attest for desinfisert utstyr før de får kjøpe fiskekort.

FISKE ETTER LAKS

15. juni kl. 00.00 til 1. august kl. 24.00

FISKE ETTER SJØØRRET

15. juni kl. 00.00 til 15. august kl. 24.00.

TILLATTE FISKEREDSKAP

 • Til og med 14. juli kl 24:00 er det tillatt å bruke flue, sluk/spinner/wobbler, mark med eller uten søkke, dupp med flue/mark.
 • Fra 15. juli og ut sesongen er det tillatt å fiske med flue, sluk/spinner/wobbler inntil 12 gram, dupp med flue/mark, mark uten søkke.
 • Maks tre kroker er tillatt. Èn trippelkrok er tre kroker.

FANGSTBEGRENSNINGER

 • Bosatte i Sør-Varanger kommune: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote er satt til 7 laks.
 • Bosatte i Finnmark: Døgnkvote 2 laks. Sesongkvote 5 laks.
 • Bosatte utenfor Finnmark: Døgnkvote 1 laks. Sesongkvote 3 laks.

Vinterstøing, laks mindre enn 35 cm, sjøørret mindre enn 30 cm, samt all sjørøye skal settes tilbake i elva.

Videre gjelder:

 • inntil 2 laks mellom 65-80cm 3-5 kilo
 • all laks over 80cm 5 kilo skal settes ut umiddelbart og skånsomt.
 • etter 16 juli skal all laks over 65cm 3 kilo settes ut.

Fangstbegrensninger gjelder ikke for pukkellaks (russelaks), men du skal rapportere fangsten.

FREDNINGSSONER

Miljødirektoratet har fastsatt fredningssone Fra rett vest for Sahkkarasnjunni og så langt oppover elva som laks forekommer.

Lokal fredningssone er Olsen-kulpen. Sonene er skiltet. Bestandssituasjon, vannføring mv kan medføre innskrenkninger i løpet av sesongen..

FANGSTRAPPORTERING

VIKTIG - Lever fangstrapport så raskt som mulig etter hver fisketur.

Du må også rapportere fisk som du har satt ut igjen. Pukkellaks (russelaks) skal ikke settes ut igjen.

VI OPPFORDRER TIL CAMPING UTENOM FREDNINGSSONER.

DET ER IKKE TILLATT Å FISKE I ELVA UTEN GYLDIG FISKEKORT. FISKEKORTET ER PERSONLIG, OG KAN IKKE OVERDRAS TIL ANDRE. FISKEKORT, LEGITIMASJON, FANGST OG EVENTUELT DOKUMENTASJON PÅ DESINFISERING AV FISKEUTSTYR SKAL VISES FRAM PÅ OPPFORDRING FRA OPPSYNET.

Priser knyttet til medlemskap i SVJFF/Neiden JFF/Pasvik JFF fordrer bostedsadresse Finnmark.

Der hvor SVJFF forpakter elva mot annen grunneier er det kun tillatt å fiske inntil djupålen går i elva.

Klokkerelva day licence - member of SVJFF, Neiden JFF, Pasvik JFF

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Klokkerelva day licence - citizens of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Klokkerelva season licence - NJFF Rekrutt

You must be logged in to purchase this product.

Klokkerelva season licence - member of SVJFF

You must be logged in to purchase this product.
More Information
Buy

Klokkerelva day licence - members of NJFF

You must be logged in to purchase this product.

Klokkerelva day licence - citizens outside of Finnmark

You must be logged in to purchase this product.

Klokkerelva - gratiskort barn under 16 år

You must be logged in to purchase this product.

Klokkerelva sesongkort - tilleggskort annet sesongkort

You must be logged in to purchase this product.

Catch reports

Klokkerelva, Klokkerelva

Reported by: Kurt thomas Eri...

Species: Salmon

Length: 50 cm

Weight: 1 kg

Biggest catch
#Weight (kg)NameZoneDateImage
13Kurt thomas EriksenKlokkerelva10/07/2024
21.6Adrian IngebrigtsenKlokkerelva13/07/2024
31.4AnonymousKlokkerelva12/07/2024
41Rainer IngebrigtsenKlokkerelva08/07/2024
51Kurt thomas EriksenKlokkerelva10/07/2024
61.0AnonymousKlokkerelva12/07/2024
71Rainer IngebrigtsenKlokkerelva14/07/2024
8.8AnonymousKlokkerelva14/07/2024
9.8Adrian IngebrigtsenKlokkerelva14/07/2024
10.7AnonymousKlokkerelva14/07/2024

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.