Lohen kalastus

Lohen kalastus

Finnmark is the salmon fisherman's mecca! It is in Finnmark that you will find the biggest salmon, and it is in Finnmark that you will find the hidden small salmon pearls. It is in Finnmark that you will find salmon experiences miles from people, or close to the city center - on the plateau or in lush river valleys.

It is undoubtedly an experience to fish for salmon, and as a resident of Finnmark you have a unique opportunity to take advantage of the fantastic offers we have in our own backyard. As a Finnmarker, you can buy affordable fishing licenses in the rivers located on the Finnmark property, but you who are a visitor also have access to this salmon fishing.

Salmon fishing rivers

Click on on the rivers below to see more information about the river, products available and catch reports.

Catch reports

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Laji: Villilohi

Pituus: 102

Paino (kg): 10.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Laji: Villilohi

Pituus: 55

Paino (kg): 1.5

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Laji: Villilohi

Pituus: 57

Paino (kg): 1.75

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Laji: Villilohi

Pituus: 50

Paino (kg): 3

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Laji: Villilohi

Pituus: 50

Paino (kg): 4.5

Ytre Billefjordelva - Gorbovuonjohka, Ytre Billefjordelva

Laji: Villilohi

Pituus: 50

Paino (kg): 3

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Laji: Villilohi

Pituus: 80

Paino (kg): 5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Laji: Kelt

Pituus: 70

Paino (kg): 00

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 106

Paino (kg): 12.3

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 108

Paino (kg): 13

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Laji: Villilohi

Pituus: 102

Paino (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Laji: Villilohi

Pituus: 92

Paino (kg): 9.16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Laji: Villilohi

Pituus: 108

Paino (kg): 16

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 95

Paino (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Laji: Villilohi

Pituus: 112

Paino (kg): 14.5

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Laji: Villilohi

Pituus: 115

Paino (kg): 15.7

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 5

Laji: Villilohi

Pituus: 109

Paino (kg): 14

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 104

Paino (kg): 12

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 91

Paino (kg): 8

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Laji: Villilohi

Pituus: 101

Paino (kg): 10

Yleistä tietoa lohen kalastuksesta

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.