• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Čabardašjohka - Kautokeino JFF

Čabardašjohka - Kautokeino JFF

Velg et område fra kartet for å kjøpe et produkt

Fiskekort kan kun kjøpes lokalt på Statoil i Kautokeino. Elva er oppdelt i 4- soner. Ved kjøp av kort bestemmes det på forhånd i hvilken sone man fisker den enkelte dag.

Organisasjon: 
FeFo

Ingen nyheter lagt ut

Finnmarkseiendommen dagskort familie/day licence family 1 døgn - 140 NOK
2 døgn - 280 NOK
3 døgn - 420 NOK
4 dager - 560 NOK, 5 dager - 700 NOK, 6 døgn - 840 NOK, 7 dager - 980 NOK
Valid on the Finnmark Estate, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Beware of fishing restrictions for non-resident foreign nationals between 15 March and 15 June. More info at www.fefo.no.
Finnmarkseiendommen dagskort/day licence 1 døgn - 95 NOK
2 døgn - 190 NOK
3 døgn - 285 NOK
4 dager - 380 NOK, 5 dager - 475 NOK, 6 døgn - 570 NOK, 7 dager - 665 NOK
Valid on the Finnmark Estate, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Beware of fishing restrictions for non-resident foreign nationals between 15 March and 15 June. More info at www.fefo.no.
Finnmarkseiendommen gratiskort bosatte i Finnmark År - 0 NOK
Obligatorisk for bosatte i Finnmark som skal fiske i Pasvikelva. Husk å aktivere fiskekortet og rapportere fangst.
Finnmarkseiendommen gratiskort ungdom/free licence youth År - 0 NOK
Valid on the Finnmark Estate, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Beware of fishing restrictions for non-resident foreign nationals between 15 March and 15 June. More info at www.fefo.no.
Finnmarkseiendommen sesongkort familie/annual licence family År - 1030 NOK
Valid on the Finnmark Estate, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Beware of fishing restrictions for non-resident foreign nationals between 15 March and 15 June. More info at www.fefo.no.
Finnmarkseiendommen sesongkort/annual licence År - 770 NOK
Valid on the Finnmark Estate, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Beware of fishing restrictions for non-resident foreign nationals between 15 March and 15 June. More info at www.fefo.no.
Laksefiske dagskort bosatte i Finnmark / salmon fishing day licence 1 døgn - 80 NOK
2 døgn - 160 NOK
3 døgn - 240 NOK
4 dager - 320 NOK
5 dager - 400 NOK, 6 døgn - 480 NOK, 7 dager - 560 NOK
Laksefiske dagskort bosatte utenfor Finnmark / salmon fishing day licence 1 døgn - 185 NOK
2 døgn - 370 NOK
3 døgn - 555 NOK
4 dager - 740 NOK
5 dager - 925 NOK, 6 døgn - 1110 NOK, 7 dager - 1295 NOK
Laksefiske sesongkort bosatte i Finnmark /Salmon fishing annual licence År - 410 NOK
Pikefossen fiskeområde dagskort familie/Pikefossen fishing area day licence family 1 døgn - 140 NOK
2 døgn - 280 NOK
3 døgn - 420 NOK
4 dager - 560 NOK, 5 dager - 700 NOK, 6 døgn - 840 NOK, 7 dager - 980 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde dagskort/Pikefossen fishing area day licence 1 døgn - 95 NOK
2 døgn - 190 NOK
3 døgn - 285 NOK
4 dager - 380 NOK, 5 dager - 475 NOK, 6 døgn - 570 NOK, 7 dager - 665 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde gratiskort ungdom/Pikefossen fishing area free licence youth År - 0 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde sesongkort familie/Pikefossen fishing area annual licence family År - 1030 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde sesongkort/Pikefossen fishing area annual licence År - 770 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
FeFo
Postboks 133
9811 VADSØ
78 95 50 00