• English
  • Suomi
  • Northern Sami
  • Bokmål
  • Svenska

Čabardašjohka - Kautokeino JFF

Čabardašjohka - Kautokeino JFF

Velg et område fra kartet for å kjøpe et produkt

Fiskekort kan kun kjøpes lokalt på Statoil i Kautokeino. Elva er oppdelt i 4- soner. Ved kjøp av kort bestemmes det på forhånd i hvilken sone man fisker den enkelte dag.

Organisasjon: 
FeFo

Ingen nyheter lagt ut

Finnmarkseiendommen dagskort familie/day licence family 1 døgn - 135 NOK
2 døgn - 270 NOK
3 døgn - 405 NOK
4 dager - 540 NOK, 5 dager - 675 NOK, 6 døgn - 810 NOK, 7 dager - 945 NOK
Gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år. Gyldig på Finnmarkseiendommen med unntak av Pikefossen fiskeområde og Čabardašjohka. Family licence includes spouse/partner and children under 20 years of age.
Finnmarkseiendommen dagskort/day licence 1 døgn - 90 NOK
2 døgn - 180 NOK
3 døgn - 270 NOK
4 dager - 360 NOK, 5 dager - 450 NOK, 6 døgn - 540 NOK, 7 dager - 630 NOK
Gjelder for Finnmarkseiendommen med unntak av Pikefossen fiskeområde og Čabardašjohka. Valid for Finnmarkseiendommen, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka.
Finnmarkseiendommen gratiskort bosatte i Finnmark År - 0 NOK
Obligatorisk for bosatte i Finnmark som skal fiske i Pasvikelva. Husk å aktivere fiskekortet og rapportere fangst.
Finnmarkseiendommen gratiskort ungdom/free licence youth År - 0 NOK
Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Visiting fishermen aged 16 to 20 fish free of charge, but must have a fishing licence.
Finnmarkseiendommen sesongkort familie/annual licence family År - 1000 NOK
Gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år. Gyldig på Finnmarkseiendommen med unntak av Pikefossen fiskeområde og Čabardašjohka. Family licence includes spouse/partner and children under 20 years of age.
Finnmarkseiendommen sesongkort/annual licence År - 750 NOK
Gjelder for Finnmarkseiendommen med unntak av Pikefossen fiskeområde og Čabardašjohka. Husk å aktivere kortet og rapportere fangst. Valid for Finnmarkseiendommen, except Pikefossen fishing area and Čabardašjohka. Remember to activate and report catch.
Pikefossen fiskeområde dagskort familie/Pikefossen fishing area day licence family 1 døgn - 135 NOK
2 døgn - 270 NOK
3 døgn - 405 NOK
4 dager - 540 NOK, 5 dager - 675 NOK, 6 døgn - 815 NOK, 7 dager - 945 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde dagskort/Pikefossen fishing area day licence 1 døgn - 90 NOK
2 døgn - 180 NOK
3 døgn - 270 NOK
4 dager - 360 NOK, 5 dager - 450 NOK, 6 døgn - 540 NOK, 7 dager - 630 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde gratiskort ungdom/Pikefossen fishing area free licence youth År - 0 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde sesongkort familie/Pikefossen fishing area annual licence family År - 1000 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
Pikefossen fiskeområde sesongkort/Pikefossen fishing area annual licence År - 750 NOK
Fiskekortet gjelder for Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka. The fishing licence is valid for Kautokeinoelva, Mázejohka and Láhpojohka.
FeFo
Postboks 133
9811 VADSØ
78 95 50 00