Tjourenjovhke

Tjourenjovhke

Klicka på ett markerat område på kartan för att köpa ett tillstånd.

Tjourenjovhke

Tjourenjovhke ingår i en underupplåtelse och fiskekort säljs genom särskild återförsäljare. För mer info kontakta Thomas Fjällberg 070- 333 38 35. Det är också möjligt att köpa fiskekort för Stora Mjölkvattnet vilken upplåts genom annan än Länsstyrelsen.


Inga nyheter utlagda än

Borgafjäll KFO 1-7 dygn Pris - 60 kr
Priser:
 • 1 dag - 60 SEK
 • 2 dagar - 120 SEK
 • 3 dagar - 120 SEK
 • 4 days - 180 SEK
 • 5 days - 200 SEK
 • 6 days - 200 SEK
 • 7 dygn - 200 SEK
Borgafjälls KFO Årskort 2024 År - 400 SEK
Borgafjälls KFO Årskort med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Långsåfisket 1-7 dygn Pris - 80 kr
Priser:
 • 1 dygn - 80 SEK
 • 2 dygn - 160 SEK
 • 3 dygn - 160 SEK
 • 4 dygn - 240 SEK
 • 5 dygn - 320 SEK
 • 6 dygn - 320 SEK
 • 7 dygn - 320 SEK
Leipik 1-7 dygn Pris - 60 kr
Priser:
 • 1 dag - 60 SEK
 • 2 dagar - 120 SEK
 • 3 dagar - 150 SEK
 • 4 days - 200 SEK
 • 5 days - 200 SEK
 • 6 days - 200 SEK
 • 7 dygn - 200 SEK
Leipik Årskort 2024 År - 400 SEK
Leipik årskort med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Renbetesfjäll 1 -7 dygnstillstånd Pris - 80 kr
Priser:
 • 1 dag - 80 SEK
 • 2 dagar - 160 SEK
 • 3 dagar - 160 SEK
 • 4 days - 240 SEK
 • 5 days - 320 SEK
 • 6 days - 320 SEK
 • 7 dygn - 320 SEK
Dessa tillstånd gäller för alla upplåtna vatten inom Renbetesfjällen i Jämtlands län. Observera att även om du ska ange ett preliminärt område får du fiska i alla andra upplåtna vatten då fiske är tillåtet där.
Renbetesfjäll Årstillstånd 2024 År - 450 SEK
Renbetesfjäll Årstillstånd med en medföljande 2024 År - 600 SEK

Grupp

Denna produkt kan köpas till mer än en person.

Detta tillstånd gäller för ytterligare en namngiven medföljare.
Länsstyrelsen Jämtlands län
Residensgränd 7
831 30 Östersund
010-225 30 00