Salmon fishing

Salmon fishing

Finnmark is the salmon fisherman's mecca! It is in Finnmark that you will find the biggest salmon, and it is in Finnmark that you will find the hidden small salmon pearls. It is in Finnmark that you will find salmon experiences miles from people, or close to the city center - on the plateau or in lush river valleys.

It is undoubtedly an experience to fish for salmon, and as a resident of Finnmark you have a unique opportunity to take advantage of the fantastic offers we have in our own backyard. As a Finnmarker, you can buy affordable fishing licenses in the rivers located on the Finnmark property, but you who are a visitor also have access to this salmon fishing.

Salmon fishing rivers

Click on on the rivers below to see more information about the river, products available and catch reports.

Catch reports

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Reported by: Ivan Isaksen

Species: Salmon

Length: 92 cm

Weight: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 6

Reported by: Runar Guttorm

Species: Salmon

Length: 83 cm

Weight: 7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Trond Marthinussen

Species: Salmon

Length: 70 cm

Weight: 4.7 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Reported by: Jonah Finkelstein

Species: Salmon

Length: 105 cm

Weight: 12.5 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Herold Pettersen

Species: Salmon

Length: 78 cm

Weight: 4.8 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Herold Pettersen

Species: Salmon

Length: 78 cm

Weight: 4.7 kg

Grense Jakobselv, Grense Jakobselv

Reported by: Mikkel Berger

Species: Salmon

Length: 77 cm

Weight: 4 kg

Karpelva, Karpelva

Reported by: Anders mikkola

Species: Salmon

Length: 123 cm

Weight: 1.8 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Reported by: Tom Rune Storha...

Species: Salmon

Length: 95 cm

Weight: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Reported by: Nils Henrik J. ...

Species: Salmon

Length: 115 cm

Weight: 17.5 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Reported by: Boye Isaksen

Species: Salmon

Length: 96 cm

Weight: 7.5 kg

Austerelva - Ovsttarjohka, Austerelva / Ovsttarjohka

Reported by: Kjell åge Adersen

Species: Salmon

Length: 1 cm

Weight: 3.8 kg

Storelva - Idjajohka (Vadsø), Storelva

Reported by: Dmitrij Gordejev

Species: Salmon

Length: 54 cm

Weight: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Reported by: Tom Andre Heiberg

Species: Salmon

Length: 114 cm

Weight: 15 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Reported by: Jonah Finkelstein

Species: Salmon

Length: 60 cm

Weight: 3 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Reported by: Jan Barfod

Species: Salmon

Length: 102 cm

Weight: 11 kg

Munkelva - Uvdu, Munkelva - Uvdu

Reported by: Joacim Schistad

Species: Salmon

Length: 75 cm

Weight: 4.0 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 3

Reported by: Tom Andre Heiberg

Species: Salmon

Length: 100 cm

Weight: 10 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 2

Reported by: Anonymous

Species: Salmon

Length: 55 cm

Weight: 2 kg

Lakselva - Leavdnjajohka - Lemmijoki, Sone 1

Reported by: Sven Olof Göra...

Species: Salmon

Length: 98 cm

Weight: 10 kg

General information about salmon fishing

Det er påkrevet med fiskekort i våre anadrome elver. Fiskekortsalget organiseres enten gjennom kortsalgsportalen du nå er inne på, eller gjennom våre forpakteres kotsalgsløsninger. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

Fiskereglene varierer mellom de ulike vassdragene. Fiskereglene er beskrevet inne på hver enkelt elvs salgssiden, eller på forpakternes hjemmesider.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i disse vassdragene forvaltes ikke av FeFo. For informasjon om disse vassdragene, trykk på lenkene nedenfor.